facebook 387981307943362_1387542674653882

Välkommen…
På skrivarkväll med moderatkvinnorna

Det är dags för motioner till förbundsstyrelsen, och det vore bra om vi skrev några gemensamt från Moderatkvinnorna Skaraborg, eller östra Götaland som vi heter. De ska vara inne senast den 23 mars.

Det är med kort varsel pga att tillsättningarna av MQ-ansvariga sker vid föreningsårsmöten.

Tanken är att vi även ska skriva några artiklar att sända ut i lokalmedia.

När: 20 mars
Tid: 18.30
Plats: Stadshuset, Skövde
Anm: Åsa Wackelin, 0709-812611 (sms)
Senast: 18 mars

Bjuder på kaffe och smörgås

Väl mött!

Åsa Wackelin
MQ-ansvarig Skaraborg

Marie Guhre’n
MQ-ansvarig Skövde

Tappade uppkopplingen