facebook 387981307943362_1487116981363117

Svar på artikel om Miljöpartiets alternativa budget i SN 170530

Miljöpartiet bör omvärldsbevaka i Skövde.

I artikeln påstår MP att Alliansen inte bryr sig om miljö- och klimatfrågor.
Som ordförande i AB Skövdebostäder (SB) , ett helägt dotterbolag till Skövde Kommun, vill jag upplysa MP om några exempel som jag hämtar från vår verksamhet.
Aspö Eko-Logi, ett nytt bostadsområde med 242 lägenheter och förskola, har under de senaste åren planerats och byggts utifrån ett helhetstänk om miljö. Byggnaderna är byggda med passivhusteknik för minsta möjliga energiförbrukning. Området har tre miljöcertifieringar: Svanen, Miljöbyggnad guld samt passivhusstandard FEBY 12. Det finns solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el, och energi återvinns ur spillvattnet. Regnvatten kommer att tillvaratas för att bevattna den gemensamma köksträdgården och hushållens matavfall komposteras till matjord för återanvändning i områdets odlingar. Området har tilldelats bransch- och intresseorganisationen SABO:s hållbarhetspris 2017 i stark konkurrens med flera andra nationella projekt.
AB Skövdebostäder är ett bra exempel på bolag i Alliansens Skövde som bedriver ett framgångsrikt och aktivt miljöarbete. Det finns många andra verksamheter i Alliansens Skövde som har ett aktivt Miljö- och klimatarbete!
Med dessa korta exempel vill jag visa på att Alliansen i Skövde tar ansvar för miljön och klimatet

Johan Fogelberg (M)

Tappade uppkopplingen