facebook 387981307943362_1505196896221792

PRESSMEDDELANDE

En förlust för Skövdebostäder och politiken

Kommentar från Moderaterna i Skövde angående Johan Fogelbergs avgång

Johan Fogelberg (M) har idag meddelat att han lämnar sina politiska uppdrag som ordförande i AB Skövdebostäders styrelse samt som ledamot i kommunfullmäktige. Moderaterna i Skövde beklagar att Skövdebostäder därmed förlorar en mycket kompetent och skicklig styrelseordförande.

– Vi har flera dugliga människor i våra led och vi kommer att utse en ny ordförande vid fullmäktiges sammanträde i september, säger Moderaternas gruppledare Anders G Johansson. Till dess kommer ordförandeskapet att upprätthållas av kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Bakgrunden till Johan Fogelbergs beslut, som Moderaterna både förstår och respekterar, är att han vid upprepade tillfällen misstänkliggjorts av oppositionsrådet Marie Ekman (S) på ett sätt som skadar honom i hans yrkesutövning. Det är fullt naturligt att i den situationen prioritera sitt arbete framför ett blygsamt arvoderat uppdrag som fritidspolitiker.

– Detta är stort och tråkigt steg bort från Skövde-andan. Jag är orolig för den lokala demokratins framtid, menar Anders G Johansson. Vilka kommer vilja ta samhällsansvar och vara fritidspolitiker när det kan leda till att deras yrkesliv och -karriärer äventyras av att grundlösa anklagelser förs fram i media?

Anders G Johansson
gruppledare (M)

Tappade uppkopplingen