Tokigt med tak

Ska Enköpings hyresbostäder (EHB) ensamt ta ansvar för kommunens etableringspolitik och riksdagens bosättningslag? Det blev beslutet igår, i kommunfullmäktiges ärende nr 14, Tillfällig ändring av ägardirektiven för EHB. I våra ordinarie ägardirektiv står det i paragraf 2 att EHB ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till 5 % av nyuthyrningen per år till personer […]

Tappade uppkopplingen