Underlätta för internationell biståndsarbete

 Vår omvärld är i dag mer osäker och orolig än på mycket länge, flyktingkris, krig och terror. Behoven av humanitär hjälp är enormt.  I det läget är det viktigt att ha en effektiv biståndspolitik. Sverige är ett stort biståndsland och ska så förbli. Men vi kan mer! Sedan länge finns det en lagstadgad rätt att vara tjänstledig […]

Tappade uppkopplingen